W naszej parafii odbywają się czterotygodniowe katechezy dla narzeczonych- Cztery spotkania (co tydzień) po dwie godziny (jeżeli w danym miesiącu wypada 5 niedziel, to wówczas w 5 niedzielę nie ma katechezy). Jako pierwsze spotkanie można wybrać dowolną niedzielę. Nie trzeba wcześniej zgłaszać swego udziału, wystarczy przyjść 15 minut przed 16.00  
Więcej informacji o spotkaniach na stronie internetowej Wydziału Duszpasterstwa Rodzin: https://wdr.diecezja.pl/
Przypominamy oświadczenie Przewodniczącego Rady ds. Rodziny KEP w sprawie platformy internetowej nauki.pl  <<czytaj więcej>>

KATOLICKA PORADNIA ŻYCIA RODZINNEGO
Narzeczeni po odbyciu wszystkich katechez udają się na trzy spotkania do poradni życia rodzinnego.
Poradnie służą pomocą w:
  • przygotowaniu się do ważnego wydarzenia w życiu jakim jest sakrament małżeństwa,
  • rozwiązywaniu trudności w wierze,
  • odkrywaniu wartości czystości przedmałżeńskiej i małżeńskiej,
  • ukazywaniu właściwego wymiaru miłości narzeczeńskiej, małżeńskiej i rodzinnej,
  • kształtowaniu postaw pro-rodzinnych,
  • uczeniu zasad odpowiedzialnego rodzicielstwa,
  • poszerzeniu wiedzy o metodach naturalnego planowania rodziny opartych na rozpoznawaniu okresów płodności i niepłodności małżeńskiej
Dwa z trzech spotkań w poradni można zastąpić jednodniowym “Kursem naturalnego rozpoznawania płodności w/g metody prof. J. Rötzera (NPR)” lub jednodniowym udziałem na “Warsztatach Komunikacji Małżeńskiej (WKM)” .
Informacje o tych kursach znajdują się na stronie internetowej Wydziału Duszpasterstwa Rodzin. Zapisy dokonywane są telefonicznie w WDR.
 
Przy naszej parafii działa Katolicka Poradnia Życia Rodzinnego:
Terminy spotkań: poniedziałki godz. 16.00- 18.00
W lipcu i sierpniu poradnia jest zamknięta.