KOMUNIKAT: w sprawie katechez dla narzeczonych i poradni życia rodzinnego

Wydział Duszpasterstwa Rodzin Kurii Metropolitalnej w Krakowie z dniem 6. czerwca 2020 r. przywraca w Archidiecezji Krakowskiej możliwość organizowania katechez dla narzeczonych w trybie stacjonarnym, przy jednoczesnym zachowaniu wszelkich norm wynikających z ograniczeń wprowadzonych przez władze państwowe w związku ze stanem epidemii.

Dla osób, które z różnych powodów nie mogą uczestniczyć w katechezach stacjonarnych lub też odczuwają obawę przed zarażeniem, utrzymana zostaje forma katechez online organizowanych przez Fundację Towarzyszenia Rodzinie.
Od 22. czerwca 2020 r. zostaje wznowiona praca poradni życia rodzinnego, do których będą obowiązywały zapisy internetowe poprzez stronę Fundacji Towarzyszenia Rodzinie (ftrodzinie.pl). Zapisy rozpoczną się po 17. czerwca 2020 r.
Wyrażamy wdzięczność wszystkim kapłanom, doradcom życia rodzinnego, środowisku psychologów i terapeutów związanych z Fundacją Towarzyszenia Rodzinie, za podejmowanie w czasie trwania pandemii różnych inicjatyw związanych z towarzyszeniem narzeczonym, małżonkom i rodzinom naszej archidiecezji.
Ks. dr Paweł Gałuszka
Dyrektor Wydziału Duszpasterstwa Rodzin Kurii Metropolitalnej w Krakowie
dr Urszula Miernik
Diecezjalny Doradca Życia Rodzinnego Archidiecezji Krakowskiej

CZTEROTYGODNIOWE KATECHEZY DLA NARZECZONYCH

W naszej parafii odbywają się czterotygodniowe katechezy dla narzeczonych- Cztery spotkania (co tydzień) po dwie godziny (jeżeli w danym miesiącu wypada 5 niedziel, to wówczas w 5 niedzielę nie ma katechezy). Jako pierwsze spotkanie można wybrać dowolną niedzielę. Nie trzeba wcześniej zgłaszać swego udziału, wystarczy przyjść 15 minut przed 16.00  
Więcej informacji o spotkaniach na stronie internetowej Wydziału Duszpasterstwa Rodzin: https://wdr.diecezja.pl/
Przypominamy oświadczenie Przewodniczącego Rady ds. Rodziny KEP w sprawie platformy internetowej nauki.pl  <<czytaj więcej>>

KATOLICKA PORADNIA ŻYCIA RODZINNEGO

Narzeczeni po odbyciu wszystkich katechez udają się na trzy spotkania do poradni życia rodzinnego.
Poradnie służą pomocą w:
  • przygotowaniu się do ważnego wydarzenia w życiu jakim jest sakrament małżeństwa,
  • rozwiązywaniu trudności w wierze,
  • odkrywaniu wartości czystości przedmałżeńskiej i małżeńskiej,
  • ukazywaniu właściwego wymiaru miłości narzeczeńskiej, małżeńskiej i rodzinnej,
  • kształtowaniu postaw pro-rodzinnych,
  • uczeniu zasad odpowiedzialnego rodzicielstwa,
  • poszerzeniu wiedzy o metodach naturalnego planowania rodziny opartych na rozpoznawaniu okresów płodności i niepłodności małżeńskiej
Dwa z trzech spotkań w poradni można zastąpić jednodniowym “Kursem naturalnego rozpoznawania płodności w/g metody prof. J. Rötzera (NPR)” lub jednodniowym udziałem na “Warsztatach Komunikacji Małżeńskiej (WKM)” .
Informacje o tych kursach znajdują się na stronie internetowej Wydziału Duszpasterstwa Rodzin. Zapisy dokonywane są telefonicznie w WDR.
 
Przy naszej parafii działa Katolicka Poradnia Życia Rodzinnego:
Terminy spotkań: poniedziałki godz. 16.00- 18.00
W lipcu i sierpniu poradnia jest zamknięta.