Skończyłeś studia? Pracujesz?
  • W naszej parafii od 2014 roku funkcjonuje wspólnota Lumen Fidei (Światło Wiary).
  • Jest miejscem dla młodych osób w wieku „po-studenckim”.
  • Jej opiekunem jest ks. 
 • Celem jest stworzenie w Kościele, w naszej parafii, miejsca, gdzie będą mogli się odnaleźć młodzi ludzie po 23 roku życia.
Jesteś za stary na duszpasterstwo akademickie? Może zadajesz sobie pytanie jak i gdzie znaleźć wspólnotę dla siebie? Chcesz poznać Kościół i jego nauczanie? Masz 23 do 35 lat? Przyjdź. Spotykamy się w:


Opiekunem grupy jest Ks. Damian Kuchta

Miejsce: dom katechetyczny

Czas: Środa o godz. 19.00

Kontakt: 


  • Grupa przeznaczona jest dla młodych ludzi pracujących lub szukających pracy (ale nie studiujących), w przedziale wiekowym 23 – 35 lat.
  • Może być kontynuacją duszpasterstwa akademickiego ale zapraszamy wszystkich chętnych.
 • Aby do nas dołączyć wystarczy przyjść w którykolwiek środę o godzinie 19.00 do kawiarenki domu katechetycznego przy naszej parafii (można do nas dołączyć w dowolnym czasie, nie wymagamy deklaracji uczestnictwa – jeśli Ci się spodoba, możesz przychodzić po prostu regularnie, jeśli się zastanawiasz, przyjdź na jedno ze spotkań i zobacz jak one wyglądają).
Czym się zajmujemy?
  • Skupiamy się na poznaniu Boga, Jego Kościoła i nauczania, głównie przez rozmowę na tematy związane z wiarą.
  • W zeszłym roku odbył się nasz pierwszy wspólny wyjazd, w tym roku planujemy kolejny 
 • Poza tym zdarza nam się pójść na kręgle albo do kina 
Jeśli chcesz poznać Boga, Kościół, zrozumieć więcej, serdecznie zapraszamy (jeśli chcesz, możesz przyjść się jedynie przysłuchiwać, może z czasem przyjdzie siła i ochota, żeby aktywnie włączyć się w rozmowę).
„Szukajcie Pana, gdy się pozwala znaleźć, wzywajcie Go, dopóki jest blisko. Niechaj bezbożny porzuci swą drogę i człowiek nieprawy swoje knowania. Niech się nawróci do Pana, a Ten się nad nim zmiłuje, do Boga naszego, gdyż hojny jest w przebaczaniu. Bo myśli moje nie są myślami waszymi ani wasze drogi moimi drogami, mówi Pan. Bo jak niebiosa górują nad ziemią, tak drogi moje nad waszymi drogami i myśli moje nad myślami waszymi”      
Iz 55, 6-9