BIERZMOWANIE to sakrament Ducha Świętego, bo w nim Duch zstępuje na wierzącego, aby uaktywnić dary złożone na Chrzcie Świętym.

 • Darami Ducha Świętego są: Mądrość, Rozum, Rada, Męstwo, Umiejętność, Pobożność, Bojaźń Boża.

 • Te wszystkie dary, a najbardziej żywa obecność Ducha Świętego, są niezbędne każdemu chrześcijaninowi do odważnego dawania świadectwa, a jeśli trzeba, także do obrony swojej wiary.

 • Dlatego też bierzmowanie nazywa się sakramentem dojrzałości, bo tylko człowiek dojrzały może bronić swoich przekonań.

 • Skutkiem bierzmowania jest umocnienie chrześcijanina, które pochodzi od Ducha Świętego, aby mężnie wyznawał swoją wiarę, bronił jej i według niej żył.

 • Podobnie jak apostołowie dopiero w dniu Zesłania Ducha Świętego otrzymali moc do pójścia na cały świat, by głosili ewangelię i oddali za nią swoje życie, tak wierzący dopiero po bierzmowaniu są uzbrojeni mocą z wysoka do czynienia tego samego. Czy będą to robić? Taka postawa zależy już od ich wiary i chęci uwolnienia od grzechu.

 • Zanim kandydaci doczekają się tej uroczystości, przez 3 lata uczestniczą w szeregu spotkań najpierw klasie VI, VII oraz w klasie VIII Szkoły Podstawowej.

 • Przygotowania odbywają się wyłącznie w parafii zamieszkania.

 


 

SPOTKANIA GRUDNIOWE ODWOŁANE. INFORMACJE O SPOTKANIACH W NASTĘPNYCH MIESIĄCACH BĘDĄ PODANE W PRZYSZŁOŚCI.


 

PRZYGOTOWANIE DO SAKRAMENTU BIERZMOWANIA W ROKU SZKOLNYM 2020/2021


Uwaga. Kto nie zgłosił się w ostatnim czasie do bierzmowania (niezależnie czy uczynił to już w minionych latach) proszę, aby przesłał na adres: a.gielata@gmail.com następujące dane:

 • imię i nazwisko, adres zamieszkania, parafia, gdzie odbył się chrzest, szkoła i klasa, adres email do korespondencji, numer telefonu.

Proszę również pobrać z zakrystii formularze, w których wypełnia się obecność na nabożeństwach.

Ze względu na zmieniającą się sytuację epidemiologiczną zmianie ulegają zasady obowiązujące kandydatów do sakramentu bierzmowania.

Wszyscy uczniowie spełniają praktyki religijne podane w formularzach. Dodatkowo:

 • Uczniowie klas 6 i 7 przychodzą jedynie na spotkania w pierwsze piątki miesiąca (msza o 19.15, spowiedź 16.00 – 19.15).

 • Uczniowie klas 8 przychodzą na spotkania w pierwsze piątki miesiąca (msza o 19.15, spowiedź 16.00 – 19.15) i dodatkowo spotkania od listopada do maja: dla uczniów SP 95 w każdy drugi piątek miesiąca o 16.30, dla uczniów SP 109 w każdy trzeci piątek miesiąca o 16.30.

 • Uczniowie z innych szkół wybierają termin spotkania z podanych powyżej.

 • Spotkania odbywają się w kościele.

 • Na spotkaniach obowiązuje zachowanie reżimu sanitarnego, maseczki, 2m odległości.


Ksiądz Artur Gielata jest odpowiedzialny w parafii za przygotowanie kandydatów do sakramentu bierzmowania. Kontakt: (12) 411 61 28 w. 22 oraz a.gielata@gmail.com