BIERZMOWANIE to sakrament Ducha Świętego, bo w nim Duch zstępuje na wierzącego, aby uaktywnić dary złożone na Chrzcie Świętym.

  • Darami Ducha Świętego są: Mądrość, Rozum, Rada, Męstwo, Umiejętność, Pobożność, Bojaźń Boża.

  • Te wszystkie dary, a najbardziej żywa obecność Ducha Świętego, są niezbędne każdemu chrześcijaninowi do odważnego dawania świadectwa, a jeśli trzeba, także do obrony swojej wiary.

  • Dlatego też bierzmowanie nazywa się sakramentem dojrzałości, bo tylko człowiek dojrzały może bronić swoich przekonań.

  • Skutkiem bierzmowania jest umocnienie chrześcijanina, które pochodzi od Ducha Świętego, aby mężnie wyznawał swoją wiarę, bronił jej i według niej żył.

  • Podobnie jak apostołowie dopiero w dniu Zesłania Ducha Świętego otrzymali moc do pójścia na cały świat, by głosili ewangelię i oddali za nią swoje życie, tak wierzący dopiero po bierzmowaniu są uzbrojeni mocą z wysoka do czynienia tego samego. Czy będą to robić? Taka postawa zależy już od ich wiary i chęci uwolnienia od grzechu.

  • Zanim kandydaci doczekają się tej uroczystości, przez 3 lata uczestniczą w szeregu spotkań najpierw klasie VI, VII oraz w klasie VIII Szkoły Podstawowej.

  • Przygotowania odbywają się wyłącznie w parafii zamieszkania.

 


Uwaga. Nowe informacje. Aktualne od lutego. Patrz poniżej


PRZYGOTOWANIE DO SAKRAMENTU BIERZMOWANIA W ROKU SZKOLNYM 2020/2021


Uwaga. Kto nie zgłosił się w ostatnim czasie do bierzmowania (niezależnie czy uczynił to już w minionych latach) proszę, aby przesłał na adres: a.gielata@gmail.com następujące dane:

  • imię i nazwisko, adres zamieszkania, parafia, gdzie odbył się chrzest, szkoła i klasa, adres email do korespondencji, numer telefonu.

Proszę również pobrać z zakrystii formularze, w których wypełnia się obecność na nabożeństwach.

Ze względu na zmieniającą się sytuację epidemiologiczną zmianie ulegają zasady obowiązujące kandydatów do sakramentu bierzmowania.


Wszyscy uczniowie spełniają praktyki religijne podane w formularzach. Dodatkowo:

  • Uczniowie klas 6 i 7 przychodzą jedynie na spotkania w pierwsze piątki miesiąca (msza o 19.15, spowiedź 16.00 – 19.15).

  • Uczniowie klas 8 i starszych przychodzą na spotkania w pierwsze piątki miesiąca (msza o 19.15, spowiedź 16.00 – 19.15) oraz wypełniają swoje zobowiązania kandydackie poprzez praktyki religijne według formularza oraz uczestnictwo w katechezie szkolnej. Dodatkowo uczniowie są zobowiązani do uczestniczenia w zajęciach zdalnych, które rozpoczną się w tym tygodniu. Będą polegały na zapoznaniu się z materiałami przygotowanymi przez Archidiecezję Krakowską i księdza prowadzącego. W tym tygodniu do każdego ucznia klasy 8, na podane wcześniej adresy mailowe, dotrą materiały z instrukcjami. Wypełnianie ich będzie podstawą do bezpośredniego przygotowania do bierzmowania. Jeśli żadne informacje nie dotrą do końca tygodnia, proszę o kontakt z księdzem Arturem, według informacji zamieszczonych powyżej.

Ksiądz Artur Gielata jest odpowiedzialny w parafii za przygotowanie kandydatów do sakramentu bierzmowania. Kontakt: (12) 411 61 28 w. 22 oraz a.gielata@gmail.com