Księża w naszej parafii

Proboszcz:

  • ks. mgr Dionizy Jedynak, R.M., wyśw. 1981

Wikariusze:

  • ks. mgr Łukasz Wielocha, wyśw. 2010

  • ks. mgr Artur Gielata, wyśw. 2011

  • ks. dr Damian Kuchta, wyśw. 2013 – duszpasterz akademicki

  • ks. mgr Adam Mroczek, wyśw. 1981 – rezydent

Kapelan na cmentarzu w Batowicach

  • ks. dr Tadeusz Nosek, wyśw. 1987