Z okazji 215- tej rocznicy urodzin św. Marii De Mattias,  która przypadła 4.02.2020 prezentujemy życiorys tej świętej tak ważnej dla środowiska osób należących do Stowarzyszenia Krwi Chrystusa, działającego także w parafii Pana Jezusa Dobrego Pasterza, 

Ś W I Ę T A  M A R I A  D E  M A T T I A S

Urodziła się 4 lutego 1805 roku w Vallecorsa (215 lat temu). Pochodziła z rodziny o głębokich tradycjach i wierze chrześcijańskiej. W latach 1810-1825, kiedy w całej okolicy
doświadczano skutków wojny napoleońskiej, w sercu Marii dojrzewała konfrontacja pomiędzy krwią ludzką przelewaną z nienawiści i zemsty, a Krwią Chrystusa, która została przelana z miłości dla zbawienia całego świata. Była przekonana, że człowiek przemieni się wtedy, kiedy zrozumie, że jest cenny w oczach Boga i jest przedmiotem Jego miłości.Maria pragnęła, aby potęga Krzyża i zbawcza moc Krwi Chrystusa poruszyły serca i sumienia wszystkich ludzi. Pod kierownictwem św. Kaspra, czcigodnego ks. Giovanni Merliniego, w dniu 4 marca 1834 r., założyła Zgromadzenie Sióstr Adoratorek Krwi Chrystusa. Jej największym pragnieniem było, „aby żadna kropla Boskiej Krwi nie była przelana nadaremnie”, aby grzesznicy obmyci strumieniem miłosierdzia odnaleźli właściwą drogę do pokoju i pojednania. Przemierzała obszary Włoch na osiołku, konno, a także pieszo dzieląc się ewangelią o Jezusie Chrystusie i chlebem. Prowadziła nabożeństwa, uczyła modlitwy, przyczyniała się do szerzenia kultu Krwi Chrystusa. Maria De Mattias zmarła w Rzymie 20 sierpnia 1866 r. po długiej
i wyczerpującej chorobie. Beatyfikowana 1 października 1950 r. przez Papieża Piusa XII. Świętą dla Kościoła ogłosił ją Papież Jan Paweł II w dniu 18 maja 2003 r. Przesłanie Matki De Mattias jest skierowane do wszystkich chrześcijan – mówił Jan Paweł II podczas kanonizacji – ponieważ ukazuje podstawowe zadanie, jakim jest „mieć wzrok utkwiony w Chrystusie” w każdej chwili życia, nie zapominając nigdy, że On odkupił nas za cenę swojej krwi: „Oddał ją wszystką – powtarzała – oddał za wszystkich”.


    MODLITWA KIELICHA

Ojcze, do Ciebie wznoszę całe moje istnienie, kielich mojej pustki. Przyjmij o Panie tę moją pustkę i wypełnij ją sobą: Twoim światłem- Twoją miłością, Twoim życiem. Spraw, niech te cenne dary promieniują ze mnie i przelewają kielich mego serca w serca tych wszystkich, z którymi dzisiaj spotkam się, ukazując im piękno Twojej radości; pełnię i pogodę Twojego pokoju, którego nic n i e    m o ż e  z n i s z c z y ć


DZIEŃ 4 LUTEGO – ŚW. MARII DE MATTIAS, DZIEWICY
Jest to uroczystość dla Zgromadzenia Adoratorek Krwi Chrystusa
oraz wspomnienie obowiązkowe dla Zgromadzenia Misjonarzy Krwi Chrystusa.