Składamy serdeczne podziękowanie wszystkim, którzy nie mogąc przyjść do kościoła składają ofiary wpłacając na konto parafialne przeznaczone na remont organów i nowe ławki. Bóg zapłać!

Parafialne Konto Bankowe

Nr rachunku: 70 1020 2906 0000 1102 0093 6385

PKO BP SA Oddział 4 w Krakowie

Dobrego Pasterza 52

31 – 416 KRAKÓW