BIERZMOWANIE to sakrament Ducha Świętego, bo w nim Duch zstępuje na wierzącego, aby uaktywnić dary złożone na Chrzcie Świętym.
Darami Ducha Świętego są: Mądrość, Rozum, Rada, Męstwo, Umiejętność, Pobożność, Bojaźń Boża.
Te wszystkie dary, a najbardziej żywa obecność Ducha Świętego, są niezbędne każdemu chrześcijaninowi do odważnego dawania świadectwa, a jeśli trzeba, także do obrony swojej wiary.
Dlatego też bierzmowanie nazywa się sakramentem dojrzałości, bo tylko człowiek dojrzały może bronić swoich przekonań.
Skutkiem bierzmowania jest umocnienie chrześcijanina, które pochodzi od Ducha Świętego, aby mężnie wyznawał swoją wiarę, bronił jej i według niej żył.
Podobnie jak apostołowie dopiero w dniu Zesłania Ducha Świętego otrzymali moc do pójścia na cały świat, by głosili ewangelię i oddali za nią swoje życie, tak wierzący dopiero po bierzmowaniu są uzbrojeni mocą z wysoka do czynienia tego samego. Czy będą to robić? Taka postawa zależy już od ich wiary i chęci uwolnienia od grzechu.
Zanim kandydaci doczekają się tej uroczystości, przez 2 lata uczestniczą w szeregu spotkań najpierw klasie VII, a następnie w klasie VIII Szkoły Podstawowej.
Przygotowania odbywają się w parafii zamieszkania. Jeśli ktoś mieszka na terenie innej parafii zobowiązany jest o przyniesienie zgody przez duszpasterza swojej parafii.

PRZYGOTOWANIE DO SAKRAMENTU BIERZMOWANIA W ROKU SZKOLNYM 2018/2019


OGŁOSZENIA DLA WSZYSTKICH KANDYDATÓW <<szczegóły tutaj>>


INFORMACJE DLA Klasa 7 SP <<szczegóły tutaj>>


INFORMACJE DLA Klasa 8 SP oraz III Gim. <<szczegóły tutaj>>


ALMA SPEI- OGŁOSZENIA <<szczegóły tutaj>>


 

Sakramentu bierzmowania udzieli bp. Damian Muskus 21 marca 2019 roku w czwartek na Mszy świętej:

  • O godzinie 16.00  klasy 8

  • O godzinie 18.00 klasy III-cie gimnazjum