Informujemy, że wszelkie prace prowadzone na Cmentarzu parafialnym wymagają zezwolenia, które możemy uzyskać w kancelarii parafialnej. Każdy grób powinien mieć dysponenta. Jest wiele grobów zaniedbanych, prosimy o ustawienie krzyża i tablic z napisem, kto spoczywa w grobie. Jeżeli po upływie oznaczonego czasu użytkowania grobu, dysponent nie wniesie opłaty z tytułu dalszej prolongaty grobu na kolejne lata,  to miejsce tego grobu przechodzi do dyspozycji zarządu cmentarza, celem dokonania następnych pochówków

Dysponent grobu, który pragnie wybudować piwniczkę, postawić lub wymienić nagrobek – na grobie ziemnym lub murowanym, powinien najpierw zgłosić się do kancelarii parafialnej przy ul.Dobrego Pasterza 4 w celu zgłoszenia zamiaru wykonania powyższych prac.
GRABARZ – pan Jan Karaśkiewicz, tel. 603 388 351.
Przed przystąpieniem do realizacji danych prac, prosimy o zapoznanie się z następującymi regulaminami i pobranie
DRUK NR – 1
Dokumenty do pobrania :
  1. Regulamin cmentarza parafialnego
  2. Zgłoszenie – zezwolenie na wykonanie prac kamieniarskich – DRUK NR. 1
  3. Regulamin prowadzenia prac budowlanych i kamieniarskich – Załącznik NR. 1
  4. Pełnomocnictwo dla wykonawcy robót budowlano-montażowych

Cmentarz Parafii Pana Jezusa Dobrego Pasterza przy ul. Reduta, został założony w 1931 roku na gruntach zakupionych przez parafię od klasztoru OO. Dominikanów, leżących przy drodze do Batowic (stąd przyjęta nazwa: Cmentarz Batowicki – dla odróżnienia od Cmentarza Rakowickiego, na terenie, którego grzebano dotąd zmarłych Prądniczan). Na cmentarzu wzniesiono małą kaplicę pod wezwaniem świętego Józefa, w której odprawiano nabożeństwa pogrzebowe. Spłonęła ona w 1980 roku. W połowie lat 60-tych XX wieku władze miasta Krakowa wytyczyły w sąsiedztwie cmentarza parafialnego nowy teren przeznaczony na cmentarz miejski (zwany komunalnym).
Na Cmentarzu Komunalnym znajduję się dwie kaplice cmentarne w których odprawiają się Msze święte pogrzebowe.
Jedna przy ul. Powstańców 48
 (w tym samym budynku mieszczą się biura Administracji cmentarza komunalnego) i druga przy ul. Reduta.