Od 1 lipca do końca sierpnia kancelaria parafialna będzie nieczynna we wtorki i czwartki.

K A N C E L A R I A   PARAFIALNA- GODZINY OTWARCIA

 
 
D z i e ń
 
 
 
G o d z i n a
 
PONIEDZIAŁEK
Sprawy cmentarne:
  • prolongata grobów
  • dotyczące dyspozycji grobem i opłatycmentarne
1900 – 2000
 
WTOREK
 
 
NIECZYNNA
ŚRODA
 
1600 – 1730
 
 

tylko – spisywanie protokołów  przedślubnych

1900 – 2000
CZWARTEK

 

NIECZYNNA

 

PIĄTEK
830 – 1000
SOBOTA
  • Oprócz I sobót miesiąca, gdyż odwiedzamy chorych
830 – 1000
W niedziele i święta kościelne i państwowe kancelaria jest nieczynna