„Serce Moje jest miłosierdziem samym. Z tego morza miłosierdzia rozlewają się łaski na świat cały. Żadna dusza, która się do Mnie zbliżyła, nie odeszła bez pociech. Wszelka nędza tonie w Moim miłosierdziu, a wszelka łaska tryska z tego źródła – zbawcza i uświęcająca” (Dz 1777).

Św. Siostra FaustynaAKTUALNOŚCI PARAFIALNE


 Piąta Niedziela Wielkanocna, 14 V 2017 – komentarz do Ewangelii

Szósta Niedziela Wielkanocna, 21 V 2017 – komentarz do Ewangelii

 


Podobny obraz

Bezpośrednie przygotowanie do przyjęcia Sakramentu Bierzmowania-Terminy spotkań dla młodzieży gimnazjum klasy III

Nr
Data Spotkanie Miejsce Godzina
1. 05.05.2017 Msza św., I Piątkowa Kościół 19.15
2. 18.05.2017  Spotkanie Formacyjne Sala pod Kościołem a następnie Kościół.
I próba ceremonii.
18.30
3. 29.05.2017 Msza św., + próba Kościół 18.00
4. 30.05.2017 Msza św., + Próba Kościół 18.00
5. 31.05.2017 Spowiedź + Msza św., + Próba. Kościół Od 17.00
6. 01.06.1017 BIERZMOWANIE Kościół 18.00

  UWAGA:

  1. Młodzieży klas III gimnazjum przypominamy o dostarczeniu zaświadczeń dla świadków bierzmowania do dnia 18.05.2017 roku.
  2. Dnia 18 maja br o godz. 18.30 zbieramy się w sali pod kościołem a następnie ok. godz. 18.45 udamy się do Kościoła na pierwszą próbę ceremonii związanych z przyjęciem sakramentu bierzmowania. Obecność obowiązkowa.
  3. W dniach 29-31 maja będzie miało miejsce duchowe przygotowanie do przyjęcia sakramentu bierzmowania. Młodzież jest proszona o przyjście na Mszę św. O godz 18.00 a następnie po niej zostanie przeprowadzona próba ceremonii.
  4. W ostatnim dniu przygotowań to jest 31 maja we środę od godz. 17.00 rozpocznie się Spowiedź dla Młodzieży ich Rodziców oraz świadków bierzmowania.

Informacja dla klas I gimnazjum

W najbliższy czwartek spotkanie formacyjne odbędzie się w kościele po mszy św. wieczornej a nie jak do tej pory w sali pod kościołem. Z ŻYCIA KOŚCIOŁA
W czwartek 23 marca w Kolegiacie św. Anny odbędą się pierwsze krakowskie „Dialogi” abp. Marka Jędraszewskiego. Podczas comiesięcznych spotkań Metropolita Krakowski będzie odpowiadał na pytania dotyczące chrześcijańskiej wiary i moralności.

 

 


DUSZPASTERSTWOcaritas (1)Dzielmy się miłością z potrzebującymi!

Caritas Archidiecezji Krakowskiej jest katolicką instytucją charytatywną, która obejmuje opieką ludzi chorych, starszych i niepełnosprawnych, osoby bezdomne, bezrobotne, rodziny i osoby żyjące w skrajnym ubóstwie, ofiary przemocy oraz dzieci i młodzież ze środowisk zagrożonych marginalizacją. Promuje też wolontariat wśród dzieci, młodzieży i dorosłych

PRZYGOTOWANIE DO ZAWARCIA SAKRAMENTU MAŁŻEŃSTWA- INFORMACJE O KURSACH slub

Przy naszej parafii są czterotygodniowe katechezy dla narzeczonych- Cztery spotkania (co tydzień) po dwie godziny (jeżeli w danym miesiącu wypada 5 niedziel, to wówczas w 5 niedzielę nie ma katechezy). Jako pierwsze spotkanie można wybrać dowolną niedzielę. Nie trzeba wcześniej zgłaszać swego udziału, wystarczy przyjść 15 minut przed 16.00    
Więcej informacji o spotkaniach na stronie internetowej Wydziału Duszpasterstwa Rodzin: www.wdr.diecezja.krakow.pl Zapisy dokonywane są telefonicznie w  Wydziale Duszpasterstwa Rodzin Archidiecezji Krakowskiej w Krakowie od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-13.00, wtorek i czwartek w godz. 15.30-18.00, pod nr. tel. +48 12 628 81 49, +48 12 628 81 50.

 
Przypominamy oświadczenie Przewodniczącego Rady ds. Rodziny KEP w sprawie platformy internetowej nauki.pl
W związku z tym, że pojawiają się grupy osób, które próbują oferować narzeczonym przygotowanie do zawarcia sakramentu małżeństwa w formie różnych warsztatów i kursów internetowych Rada ds. Rodziny Konferencji Episkopatu Polski przypomina, że zgodnie z ustaleniami Dyrektorium Duszpasterstwa Rodzin przyjętym podczas 322. Zebrania Plenarnego Konferencji Episkopatu Polski w Warszawie dnia 1 maja 2003 roku osoby, które prowadzą katechezy, przedmałżeńskie bądź katechezy przedślubne powinny posiadać misję kanoniczną, a treści przekazywane podczas warsztatów imprimatur Biskupa Diecezjalnego.
                Szczególny niepokój duszpasterzy budzą ostatnio środowiska zebrane wokół platformy internetowej nauki.pl, które próbują oferować swoje kursy wyłącznie przez Internet.Praktyka taka jest sprzeczna z obowiązującymi metodami prowadzenia katechez i uniemożliwia narzeczonym, w okresie przygotowania do małżeństwa, bezpośredni kontakt z kapłanem i Doradcami Życia Rodzinnego.
Środowisko to nie uzyskało imprimatur żadnego Biskupa na przekazywanie treści zawartych w naukach internetowych.
W związku z tym, certyfikaty ukończenia internetowych nauk przedmałżeńskich, nie mogą być w żadnym razie podstawą do zaliczenia katechez przedmałżeńskich czy przedślubnych, obowiązujących w Kościele w Polsce.
W imieniu Rady ds. Rodziny KEP

Bp Jan Wątroba
Biskup rzeszowskiZ HISTORII PARAFII


HIS32TORIA PARAFII PANA JEZUSA DOBREGO PASTERZA>>>
90-cio lecie powstania parafii Pana Jezusa Dobrego Pasterza-Galeria>>>
Dnia 2 sierpnia 2016 r. odszedł do Domu Ojca ks. kard. Franciszek Macharski.  W załączonej galerii znajdują się zdjęcia ks. kard. z ostatniego odpustu parafialnego, oraz zdjęcia z uroczystości pogrzebowych, które odbyły się na Wawelu.<<<zobacz galerię>>>

 

 

 


                                                                                        PARAFIA

intencje_mszalne-300x200

2cc9c83d69525bb7f7ae76b9bff110e5

Adoracja Najświętszego Sakramentu

Spowiedź święta

Przygotowanie do Bierzmowania

Duszpasterstwo chorych

Kancelaria Parafialna

Gazetka Parafialna

                                           

  NA TERENIE PARAFII

 

v7

tow-pradnika

POLECAMY

logo_front

 

pobrane

opoka

  ikona_strony_300x180